MICHAŁ ADAMCZYK MIKOŁAJ KWIECIŃSKI PIOTR MUSIAŁOWSKI + ATJ ARCHITEKCI
2012

IDEA PROJEKTU
##Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją, której zadaniem jest kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń technicznych. Niezawodność mechaniki tych urządzeń zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Charakter budynku – siedziby UDT, wizualnym komunikatem ma nawiązywać do tej problematyki. Jego zewnętrzna powłoka – obudowa – jest drugoplanowa. Istotne jest to, co jest pod nią – mechanizm. Dobrze funkcjonujący mechanizm – ukryty, którego właściwie nie można zobaczyć, jedynie domyślać się jego obecności…
##Stąd próba pokazania w projekcie warstwowej struktury budynku. Wewnętrzna warstwa – szklana, połyskująca, w zależności od kierunku padania światła zawsze inna, żywa – symbolizująca coś, co funkcjonuje, działa, pracuje, zmienia się – odpowiada za skojarzenia z mechanizmem. Zewnętrzna warstwa – aluminiowa, zamknięta, chroniąca, trwała, jednak wizualnie w jakimś sensie nieistotna, bo przecież ma drugorzędne znaczenie. Jest ona jedynie obudową. Jej wyraz architektoniczny opiera się na podporządkowaniu warstwie wewnętrznej i celowym minimalizowaniu oddziaływania na oglądającego.
##Zewnętrzna warstwa – metaliczna “skóra” – operuje uporządkowanym i czytelnie zdefiniowanym rytmem perforacji okiennych. Sam otwór ma wyrazisty, wydłużony, pionowy kształt. Odbiór wizualny tej formy lokuje ją w katalogu form statycznych, poważnych, nawet monumentalnych. Proporcja powierzchni pełnych ścian do elementów stanowiących otwór okienny zachowuje neutralny balans – równowagę. Rytm ten i równowaga zaburzona jest tylko w kilku miejscach akcentujących wybrane elementy funkcjonalne, bądź też kierunki odniesień urbanistycznych – głównie do układu komunikacyjnego. Wizualnie – aluminiowa ściana zewnętrzna jest tylko tłem dla tego wszystkiego co można odkryć w obrębie perforacji okiennych. Zaproponowana struktura ściany zewnętrznej stara się wywołać efekt nałożenia na opalizujący, połyskliwy, zielonkawy, szklany monolit, warstwy zewnętrznej, pełnej, metalicznej, przez której otwory i wycięcia pojawia się obraz tego co pod spodem. Ważne w tym zestawieniu jest generowanie wrażenia odrębności warstw. Tak jakby proces złożenia, którego następstwem było zbudowanie ściany można było odwrócić.
##Podmiotem jest to co wewnątrz – mechanizm. W zależności od tego jak pada światło, skąd patrzymy, jak patrzymy, czy obserwujemy obiekt stojąc, jadąc samochodem czy pociągiem, za każdym razem wrażenie jest inne. Lecz zawsze najważniejsze jest to co jest pod. Wewnątrz.
##Lokalizacja działki, w sąsiedztwie wielopasmowej ulicy i linii kolejowej, wymaga spojrzenia na budynek także będąc w ruchu, oraz zastanowienia się jakie będą tego konsekwencje w odbiorze jego charakteru. Sposób ukształtowania aluminiowej powłoki ściany zewnętrznej, a szczególnie akcentowanie pionowego łączenia płyt elementem wyraźnie odstającym od ściany, mającym głębokość rzędu 15 – 20 cm, powoduje powstanie efektu zanikania widoku perforacji okiennej w pionowej strukturze ściany. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia podczas oglądania elewacji pod ostrymi kątami, czyli właśnie w sytuacji poruszania się zarówno ciągiem ul. Hetmańskiej jak i nasypem linii kolejowej. Powoduje to ciekawy efekt wyłaniania się i zanikania widoku elementów okiennych i większych przeszkleń. Elewacja staje się dynamiczna, sprawia wrażenie mobilnej, podążającej swoim ruchem za ruchem obserwatora. Oprócz swoistego wizualnego atraktora, rozwiązanie to jest również odniesieniem do idei warstwowości i mechanicznego rdzenia, środka. To właśnie w dynamicznej zmianie, pojawieniu się, krótkiej obecności i zniknięciu przejawia się idea znajdującego się wewnątrz mechanizmu i jego działania, pracy.
##Sposób ukształtowania elewacji, z położeniem akcentów na piony – okna oraz elementy łączące panele płyt kompozytowych, ich rytm, powtarzalność nadają budynkowi – oczywiście adekwatnie do rangi i skali obiektu – cechy monumentalności, podkreślające charakter urzędu – państwowej jednostki kontroli.
##Zewnętrzna warstwa budynku wykonana z ciemnoszarych, sugerowanych przez zamawiającego płyt REYNOBOND lub równorzędnych, stanowi tło dla wewnętrznej, okiennej w systemie ślusarki aluminiowej z wykorzystaniem szkła z delikatną powłoką lustrzaną w kilku odcieniach zieleni. Zieleń symbolicznie odnosi się do koloru wykorzystanego w logo Urzędu Dozoru Technicznego.
##Elementem mającym silny wpływ na ukształtowanie bryły budynku jest także położony na północ od terenu inwestycji duży węzeł komunikacyjny. Od tej strony budynek jest wyższy (17.5 m – 4 kondygnacje) stając się dobrze zauważalną z odległości dominantą przestrzenną. Tam też umieszczone jest w formie nadruku na dużym przeszkleniu okiennym logo Urzędu Dozoru Technicznego.