MICHAŁ ADAMCZYK MIKOŁAJ KWIECIŃSKI PIOTR MUSIAŁOWSKI + ATJ ARCHITEKCI
2011

IDEA PROJEKTU
##Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją, której zadaniem jest kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń technicznych. Niezawodność mechaniki tych urządzeń zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Charakter budynku – siedziby UDT, w wizualnym odbiorze ma dotyczyć tej problematyki. Jego zewnętrzna powłoka, obudowa jest drugoplanowa. Istotne jest to, co jest pod nią. Dobrze funkcjonujący mechanizm – ukryty, którego właściwie nie można zobaczyć, jedynie domyślać się jego obecności. Stąd próba pokazania w projekcie warstwowości struktury budynku. Wewnętrzna warstwa – połyskująca, w zależności od kierunku padania światła zawsze inna, żywa – symbolizująca coś, co funkcjonuje, zmienia się. Zewnętrzna warstwa – zamknięta, chroniąca, trwała jednak wizualnie trochę nieokreślona, bo przecież ma drugorzędne znaczenie. Jej nieokreśloność jest celowa. Budynek nie ma uporządkowanych jasno zdefiniowanych podziałów okiennych. Staje się trochę “niebudynkiem”. Podmiotem jest to co wewnątrz – mechanizm. W zależności od tego jak pada światło, skąd patrzymy, jak patrzymy, czy obserwujemy obiekt stojąc, jadąc samochodem czy pociągiem, za każdym razem wrażenie jest inne. Lecz zawsze najważniejsze jest to co jest pod. Wewnątrz.
##Lokalizacja działki, w sąsiedztwie wielopasmowej ulicy i linii kolejowej, wymaga spojrzenia na budynek także będąc w ruchu i zastanowienia się jakie będą tego konsekwencje w odbiorze jego charakteru.
##Sposób ukształtowania elewacji, z położeniem akcentów na pionowe elementy, ich rytm, powtarzalność nadają budynkowi – oczywiście adekwatnie do rangi i skali obiektu – cechy monumentalne, podkreślające powagę urzędu.
##Zewnętrzna warstwa budynku wykonana z ciemnoszarych, sugerowanych przez zamawiającego płyt REYNOBOND, stanowi tło dla wewnętrznej, okiennej w systemie ślusarki aluminiowej z wykorzystaniem szkła z delikatną powłoką lustrzaną w kilku odcieniach zieleni. Zieleń symbolicznie odnosi się do koloru wykorzystanego w logo Urzędu Dozoru Technicznego.
Gęste, pionowe akcentowanie elewacji ma także znaczenie dla akustyki budynku i ochrony przed nadmiernym hałasem, którego z jednej strony źródłem jest ruchliwa ulica, a z drugiej kolej.
##Chęć organizacji funkcji obiektu w podziale na dwie kondygnacje naziemne, przy zachowaniu czytelnego układu komunikacyjnego na terenie, wymusiła wykonanie nadwieszeń fragmentów budynku. Od strony wejścia, od ul Hetmańskiej jest to 5.40 m, od strony nasypu kolejowego 1.50 m. Taki zabieg przestrzenny powoduje, że bryła budynku przybiera charakter mocno horyzontalny, dodatkowo podkreślony ogrodzeniem nawiązującym swoją strukturą do elewacji obiektu. Horyzontalność, kierunkowość jest cechą zastanej przestrzeni, więc budynek takim charakterem dobrze się w to otoczenie wpisuje.