MIKOŁAJ KWIECIŃSKI AGNIESZKA KWIECIŃSKA JACEK REZULSKI
2013

IDEA PROJEKTU
##Przystanki autobusowe w są stałym i niezbędnym elementem przestrzeni miejskiej o wyraźnie zdefiniowanym charakterze i przeznaczeniu. Są miejscem zatrzymania się, oczekiwania, niekiedy także miejscem spotkania.
##Można też spojrzeć na nie jako na rodzaj przejścia, bramy prowadzącej do innej części miasta – czegoś w rodzaju przedsionka miejskiego teleportera. Zakładając, że mianem teleportera można określić środki komunikacji miejskiej, a w tym autobus.
##Oczekiwanie, zabarwione często zniecierpliwieniem, wyciszeniem wiąże się z reguły z potrzebą izolacji. Łatwo jest to dostrzec, obserwując ludzi stojących na przystankach. Jakby trochę nieobecnych, często w słuchawkach, z książką bądź gazetą w ręku lub skupiających wzrok gdzieś dalej z nadzieją, że dostrzegą pojawiającą się sylwetkę nadjeżdżającego autobusu.
##Proponowana forma przystanku sprzyja budowie miejsca o takim charakterze. Ściana odcina co za mną, zostawiając otwarte to co przede mną. Zarówno w pojęciu przestrzennym jaki i mentalnym. Zróżnicowanie w projekcie materiału od zewnątrz i od wewnątrz także to podkreśla.
##Przystanki sygnują miejsca. Tam gdzie się pojawią przestrzeń staje się, jeżeli była do tej pory, mniej anonimowa. Są początkiem lub końcem jakiejś drogi. Choć bywa także i odwrotnie. Pojawiają się w miejscach charakterystycznych dla miasta, ważnych z punktu widzenia turystyki, skumulowanych społecznych aktywności, kultury, edukacji , sportu itp. Takie przystanki pełnią, bądź mogą pełnić funkcję zapowiedzi tego co nas czeka, być potwierdzeniem dotarcia do wybranego celu.
##Mogą więc być charakterystyczne. Różnić się od pozostałych, nosić cechy informacyjne – w formie grafiki (umownej bądź dosłownej), użytego materiału. Takie przystanki są dedykowane konkretnemu miejscu. Jednak powinno być ich niewiele i jedynie mogą dotyczyć miejsc traktowanych jako wyjątkowe.
##Dzisiaj przystanki często są miejscem naklejania ogłoszeń i reklam. Zdaniem autorów są to elementy degradujące przestrzenną wartość przystanków. Stąd propozycja lokalizacji plakatów reklamowych w oddzielnym elemencie stojącym obok wiaty. Także rozkład jazdy i mapa Kielc umieszczone w ramach słupka przystankowego. Łatwiej z nich korzysta ć, zwłaszcza w sytuacji, w której na przyjazd autobusu oczekująca znaczna grupa ludzi, chroni się pod zadaszeniem, uniemożliwiając dostęp do informacji.