Agnieszka Kwiecińska Mikołaj Kwieciński
2007

IDEA PROJEKTU
##To mieszkanie ma być tłem. Tłem dla uchwyconych i zatrzymanych chwil, które się w nim wydarzyły lub wciąż trwają. Chwil zapisanych przedmiotami codzienności. Pozostawiony nieporządek w postaci porozsypywanych zabawek dziecka ma przypominać o urokach skończonej przed momentem zabawy i nie stawać się bałaganem. Ślady tych chwil określają charakter przestrzeni mieszkania, a ich różnorodność decyduje o jego zmienności.
##Odpowiednie tło jest kluczem do wydobycia i pokazania tych momentów. Nadania im rangi. Mieszkanie, które powstało jest próbą jego zdefiniowania.
Tej decyzji podporządkowane są wszystkie elementy mieszkania. Szafy i drzwi stają się płaszczyzną ściany, kryjącą swoje przeznaczenie, biblioteka – nie szafą na, ale ścianą z książkami. Rodzaj i sposób ich ułożenia, mniej lub bardziej uporządkowany, zmienia jej charakter. Sufit, posadzka, ściany – jednorodnie szare, ideowo „niemateriałowe”, mają być niezauważane jako element przestrzeni, tylko traktowane jako jej ograniczenie.
##Ważnym elementem tego mieszkania jest światło. Nie źródło światła, ale samo światło. Jako materiał zmieniający atmosferę we wnętrzu.